top of page

Salgs,- og bruksvilkår for

Oppdatert 16.10.2023, der Personvern er skilt fra Salgs,- og bruksvilkår. Les om Personvern og sikkerhet her.

Tilgang til og bruk av Mikrosteg.com (org. nr. CIF: B72789289) sin nettside www.mikrosteg.com (heretter referert til som "Mikrosteg") og andre internettjenester (samlet kalt "Tjenesten") levert av Mikrosteg.com, er underlagt følgende vilkår for bruk av tjenesten ("Vilkårene"). Vennligst les disse vilkårene nøye. Ved opprettelse av en konto hos Mikrosteg.com eller annen bruk av denne tjenesten, bekrefter du at du er minst 18 år gammel. Videre godtar du å ha lest, forstått og samtykker i disse vilkårene, samt å overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Mikrosteg.com. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene, kan du ikke bruke tjenesten.

 
1.1.Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten gir tilgang til online-kurs på mikrosteg.com og driftes av Mikrosteg.com. Den inkluderer også nettsiden der du kan bestille og abonnere på kurs.

 
1.2.Din konto

Ved å registrere deg hos Mikrosteg.com bekrefter du at du er minst 18 år gammel. Du vil motta en begrenset, ikke-eksklusiv, oppsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar rett til å få tilgang til tjenesten i samsvar med abonnementstypen din. Du kan ikke dele eller bruke passord, e-postadresse eller annen informasjon om noen andre i forbindelse med tjenesten. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv ved registrering og å oppdatere denne informasjonen slik at den forblir korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten av kontoen din og passordet ditt, og for å begrense tilgangen til datamaskinen din. Du aksepterer ansvar for all aktivitet på kontoen din, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.

 
1.3.Kjøpers rettigheter og selgers rettigheter

Rettighetene og pliktene til kjøper og selger reguleres i samsvar med følgende bestemmelser.

 
1.4.Kursbestilling og Betaling

1.4.1. Kursbestilling

For å kjøpe et kurs, må du opprette en brukerkonto på Nettstedet og fullføre betalingsprosessen. Vi kan, etter eget skjønn, avvise bestillinger.

1.4.2.Priser

Prisene for kursene er angitt på Nettstedet og kan endres når som helst. Eventuelle endringer vil ikke påvirke eksisterende bestillinger.

1.4.3.Betaling

Betaling kan gjøres via de godkjente betalingsmåtene som tilbys på Nettstedet. Du samtykker i å betale alle gebyrer og avgifter som er knyttet til kjøpet.

1.4.4.Kurslevering

Kursene blir levert på Nettstedet i digitalt format, vanligvis som videoer, tekstdokumenter eller annet egnede materialer.

1.4.5.Tilgangsperiode

Når du har kjøpt et kurs, vil du få tilgang til det i en begrenset periode, som er spesifisert på Nettstedet. Etter utløpet av denne perioden, kan tilgangen bli suspendert, med mindre annet er angitt.

 

1.5. Avbestilling og Refusjon

1.5.1.Avbestilling av Kurs

Du har rett til å avbestille et kurs og be om refusjon innenfor den angitte angrefristen. Angrefristen kan variere avhengig av dine lokale forbrukerbeskyttelseslover og vil bli tydelig angitt på Nettstedet.

1.5.2.Vilkår for Refusjon

Sist oppdatert 22. februar 2022

  1. Kurs, Online Program og Abonnementer: Kurs, online programmer og abonnementer kan ikke bli refundert hvis et kurs er startet og/eller fullført. Angrefristen gjelder ikke for online-kurs der alle kursmodulene gjøres tilgjengelige ved kjøp. Det er en oppsigelsestid på én måned for alle abonnementer.

  2. Bedre På Livet - Kurset: Dette kurset er annonsert med 100% fornøydgaranti.
    Garantien gjelder ved fullført kurs, alle øvelser er gjennomført.. For å kunne søke om refusjon, må du fylle ut et skjema der du beskriver hvordan kurset ikke har fungert for deg. Dette skjemaet må sendes inn senest 30 dager etter siste dag i kurset. Du kan finne skjemaet her: Skjema for refusjon, eller du kan be oss om å sende deg skjemaet på e-post (info@mikrosteg.com).

 
1.6.Brukeratferd

Du kan kun bruke tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene og eventuelle driftsregler som fastsettes av Mikrosteg. Mikrosteg forbeholder seg retten til når som helst å avslutte tjenesten, stenge kontoer eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert, men ikke begrenset til, basert på en abonnents aktivitet som er i strid med disse vilkårene eller gjeldende lover og forskrifter.

 
1.7.Opphavsrett

Alt innhold som er en del av tjenesten, inkludert tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder og all programvare brukt på nettstedet, eies av Mikrosteg eller dets leverandører eller lisensgivere. Dette innholdet er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter immateriell eiendom og eiendomsrett. Du forplikter deg til å overholde alle gjeldende lover og avtaler og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter som finnes i slikt innhold, med mindre annet uttrykkelig er godkjent i disse vilkårene.

 
1.8.Innhold fra tredjepart

Tjenesten kan inkludere lenker til andre nettsteder og tredjepartsressurser. Mikrosteg påtar seg intet ansvar for kommunikasjon eller materiale tilgjengelig på slike nettsteder eller ressurser. Mikrosteg forplikter seg ikke til å undersøke eller vurdere slike nettsteder eller ressurser og påtar seg intet ansvar eller ansvar for innholdet, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Enhver bruk av slike nettsteder eller ressurser er på egen risiko.

 
1.9.Endringer i tjenesten

Mikrosteg forbeholder seg retten til å endre, midlertidig suspendere eller avslutte tjenesten (eller en hvilken som helst del av tjenesten) når som helst, med eller uten varsel. Du godtar at Mikrosteg ikke skal holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle endringer, suspensjoner eller avslutninger av tjenesten.

1.10.Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres "som den er" og "som tilgjengelig", uten garantier av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Mikrosteg gir ingen garantier for at tjenesten vil være feilfri, sikker eller tilgjengelig til enhver tid eller sted. Du erkjenner at bruken av tjenesten er på egen risiko. Mikrosteg påtar seg intet ansvar for skader på datamaskinen din eller tap av data som følge av nedlasting eller bruk av tjenesten. Ingen muntlige eller skriftlige råd eller informasjon fra Mikrosteg skal opprette noen garanti utover det som uttrykkelig er angitt i disse vilkårene.

 
1.11.Endringer i vilkårene

Mikrosteg forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden, og den reviderte versjonen av vilkårene vil tre i kraft så snart den er tilgjengelig på nettstedet. Fortsett å bruke tjenesten etter slike endringer utgjør aksept av de nye vilkårene. Det er ditt ansvar å jevnlig sjekke denne siden for oppdateringer.

 
1.12.Gjeldende lov og tvisteløsning

Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Enhver tvist, krav eller konflikt som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene, inkludert gyldigheten, tolkningen, bruddet eller opphevelsen av disse vilkårene eller bruken av tjenesten, skal underlegges eksklusiv jurisdiksjon til domstolene i Norge.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene eller tjenesten, kan du kontakte Mikrosteg.com på følgende måte:

E-post: info@mikrosteg.com

bottom of page