top of page

VILKÅR FOR BRUK AV MIKROSTEG.COM

 

Tilgang til og bruk av Mikrosteg.com (org nr. (CIF): B72789289) sin side www.mikrosteg.com (Mikrosteg) og andre internettjenester (sammen med tilgang til og bruk av nettstedet, «tjenesten») levert av mikrosteg.com er underlagt følgende vilkår for bruk av tjenesten («Vilkårene»). Vennligst les disse vilkårene nøye. Ved opprettelse av konto hos Mikrosteg.com eller annen bruk av denne tjenesten betyr at du har lest, forstått og samtykket i disse vilkårene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Disse vilkårene utgjør en bindende avtale mellom deg og Mikrosteg.com (vi). Dersom du ikke godtar disse vilkårene kan du ikke bruke tjenesten.

 

 • Beskrivelse av tjenesten

Tjenesten er tilgang til online kurs på mikrosteg.com. Tjenesten driftes av Mikrosteg.com og omfatter også nettstedet der du bestiller og abonnerer på.

 

 • Din konto

Ved å registrere deg hos Mikrosteg.com bekrefter du at du er minst 18 år. Du vil få en begrenset, ikke- eksklusiv, oppsigelig, ikke-overførbar og ikke-underlisensbar rett til å ha tilgang til tjenesten i henhold til abonnementstype. Du kan ikke gi eller bruke et passord, e-postadresse eller andre opplysninger om noen andre i forbindelse med tjenestene. Du samtykker i å oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger om deg selv når du registrerer deg hos mikrosteg.no, og for å opprettholde og oppdatere denne informasjonen slik at den er korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Du er ansvarlig for å opprettholde taushetsplikten for konto og passord og for å begrense tilgangen til datamaskinen din, og du godtar å ta ansvar for all aktivitet på din konto, inkludert valg og bruk av innhold og tjenester.

 

 • Kjøpers rettigheter og selgers rettigheter

Kjøpers- og selgers rettigheter reguleres i denne bestemmelsen.

 

 • Brukeratferd

Du kan bare bruke tjenesten til lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene, eventuelle driftsmessige regler som fastsettes av Mikrosteg. Mikrosteg forbeholder seg retten til enhver tid å stoppe tjenesten, avslutte kontoer, eller kansellere bestillinger etter eget skjønn, inkludert, uten begrensning, basert på en abonnents aktivitet som er i strid med disse vilkårene eller gjeldende lover og forskrifter.

 

 • Opphavsrett

Alt innhold som er en del av tjenesten, det være seg tekst, videoer, design, logoer, ikoner, bilder, samt kombinasjoner av dette, og all programvare som brukes på nettstedet, eies av Mikrosteg eller dets leverandører eller lisensgivere, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover og avtaler, og ikke endre, skjule eller fjerne noen opphavsrett og andre eiendomsrettigheter (enten restriksjoner for bruk eller andre restriksjoner) som finnes i et slikt innhold.

En tredjeparts innholdsleverandør har opphavsretten til alt originalt innhold, inkludert og uten begrensning til videoer som leveres eller på annen måte er gjort tilgjengelig for deg gjennom tjenesten. Unntatt det som uttrykkelig fastslås av gjeldende lover om opphavsrett og avtaler eller tillates av funksjonene i tjenesten, kan du ikke modifisere, reversere, publisere, overføre, vise, delta i overføring eller salg, lage avledede produkter av, eller på noen måte utnytte kommersielt eller gi en tredjepart tilgang til innholdet på Mikrosteg uten tillatelse fra Mikrosteg og eier av dette innholdet. Vi vil ikke gi deg noen lisenser, uttrykt eller underforstått, til Mikrosteg eller våre lisensgiveres intellektuelle eiendom, unntatt det som uttrykkelig godkjennes i disse vilkårene.

 

 • Innhold fra tredjepart

Eventuelle tjenester, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter, inkludert de som finnes i og tilbys av tjenesten, kommer fra de respektive leverandører, og ikke fra Mikrosteg. Mikrosteg garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av hele eller deler av tjenesten, eller noen tjenester eller tilbud fra tredjeparter, heller vil vi ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader forårsaket av din bruk av informasjonen som finnes i tjenesten, eller din bruk av tjenestene som tilbys, eller aksept tilbud som kommer gjennom tjenesten.

Tjenesten kan inneholde linker til andre nettsteder og tredjeparts ressurser. Mikrosteg påtar seg intet ansvar for kommunikasjon eller materiale som gjøres tilgjengelig gjennom slike linker. Disse linkene er kun lagt ut for enkelhets skyld. Du er selv ansvarlig for å forstå alle betingelser og vilkår som gjelder når du besøker eller legger inn en bestilling på produkter eller tjenester gjennom et tredjeparts nettsted, eller bruken av dette.

 

 • Endringer i tjenesten

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å endre eller stoppe, midlertidig eller permanent, tjenesten (eller deler del av denne), med eller uten varsel. Du samtykker i at Mikrosteg ikke er ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for endringer, stopp eller opphør av tjenesten.

 

 • Erstatning

Du godtar å forsvare og ikke holde Mikrosteg, dets lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts innholdsleverandører og deres respektive ledere, ansatte og formidlere ansvarlig for krav, tap, utgifter, erstatninger og kostnader, herunder advokatsalær som følge av (a) din bruk av Tjenesten, (b) brudd på disse vilkårene, eller (c) aktiviteter som er knyttet til din konto (inkludert uaktsom eller klanderverdig atferd) av deg eller noen annen person som har tilgang til Tjenesten via din konto.

 

 • Overvåking

Mikrosteg.no beholder retten, men ikke plikten, til å overvåke Tjenesten for å fastslå samsvar med disse vilkårene og eventuelle driftsmessige regler som er fastsatt av Mikrosteg.com, og for å overholde enhver lov, forskrift eller autorisert forespørsel fra myndighetene. Uten å begrense det foregående, forbeholder vi oss retten til å fjerne ethvert innhold som vi, av vårt eget skjønn, finner å være i strid med bestemmelsene herunder eller på annen måte er støtende eller i strid med Mikrosteg.no eller dets lisensgiveres forpliktelser.

 • Oppsigelse

Mikrosteg.com eller du kan på et hvilket som helst tidspunkt avslutte disse vilkårene. Uten å begrense det foregående, kan Mikrosteg.com, etter eget forgodtbefinnende og uten erstatningsansvar, fjerne ditt passord eller bruk av Tjenesten uten grunn, inkludert, uten begrensning, hvis Mikrosteg.com mener at du har brutt eller har handlet i strid med ord og handling i disse vilkårene. Enhver oppsigelse av tilgang til Tjenesten under enhver bestemmelse i disse vilkårene kan skje uten forutgående varsel, og Mikrosteg.com kan umiddelbart deaktivere eller slette din konto og all tilknyttet informasjon og/eller videre tilgang til Tjenesten.

 • Kontinuerlig tjeneste

Alle abonnementsbestillinger vil inkludere «Kontinuerlig tjeneste», der du automatisk vil motta tilgang til Tjenesten frem til du sier opp dine abonnementer. Med kontinuerlig levering vil du bli fakturert automatisk ved slutten av opprinnelig abonnementsperiode for den neste abonnementsperioden, i samsvar med de gjeldende tilbud på vår Tjeneste. Et gyldig kredittkort kreves ved registrering, og du samtykker i å bli belastet månedlig for denne tjenesten.

 • Priser og avgifter

Alle priser som er oppgitt på Nettstedet er eksl. merverdiavgift.

 • Betaling

Betaling vil bli trukket fra din konto ved starten av kurset. Du vil motta kvittering/faktura fra alle kjøp du gjør via e-post etter at betaling er trukket fra din konto. Denne kvitteringen/faktura er kun til informasjon om hva som allerede er betalt og er ikke hva du skylder Mikrosteg.no.

 • Diverse

Disse vilkårene, personvern, vilkår for refusjon og ansvar som finnes på mikrosteg.com, utgjør hele avtalen mellom Mikrosteg.com og deg med hensyn til din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom oss med hensyn til deres innhold. Disse vilkårene skal reguleres av lovene i Norge med hensyn til tvister som oppstår under bruk eller er relatert til din bruk av Tjenesten eller disse vilkårene. Ingen fraskrivelse fra noen av partene og eventuelt mislighold herunder, skal anses å være en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd eller forsømmelse.

 • Varsel om endringer

Mikrosteg.com kan fra tid til annen revidere disse vilkårene for å holde dem oppdatert i henhold til Mikrosteg.com produkter og tjenester. Besøk Nettstedet jevnlig for å sjekke eventuelle endringer. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Din tilgang til eller bruk av Tjenesten etter at en slik oppdatering har trådt i kraft, vil vise at du samtykker i disse endringene.

 • Firmaadresse

Dream Design Nordic SL
Puerta de Hierro 7 
03599 Altea
Spania
https://www.mikrosteg.com

 

PERSONVERN

Sist oppdatert 20.feb.2022.

Mikrosteg.com vet at det er viktig for deg hvordan informasjon om deg blir brukt og delt, og vi setter pris på din tillit til at vi vil bruke den med varsomhet. Disse retningslinjene for personvern («Retningslinjene») forklarer Mikrosteg.com behandling av informasjon som vi samler inn når du besøker nettstedet på www.Mikrosteg.no.no («Nettstedet»), og når du bruker våre produkter og tjenester (kollektivt kalt «Tjenesten»). Ved å bruke tjenesten aksepterer du de vilkårene som er beskrevet her. Retningslinjene gjelder ikke praksisen hos person eller enhet annen enn Mikrosteg.com, herunder operatører av nettsteder du besøker før eller etter du besøker Nettstedet.

Du kan, til enhver tid, få innsikt i hvilken informasjon vi har om deg ved å sende oss en email til: info@mikrosteg.com

Ønsker du å slette informasjonen vi har om deg kan du selv slette kontoen din, eller ta kontakt med oss på info@mikrosteg.com

 

1 Informasjonen vi innhenter

Mikrosteg.com innhenter informasjon fra brukerne som kan omfatte personlig identifiserbar informasjon («Personlig informasjon»), på ulike punkter på nettstedet og gjennom Tjenesten, som følger:

Informasjonen du gir oss

Vi mottar og lagrer informasjon du oppgir på nettstedet eller på annen måte oppgir til oss.

 • Registrering av data:
  Når du registrerer deg for bruk av Tjenesten, ber vi deg om at du gir oss grunnleggende kontaktinformasjon som navn, adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer.

 • Ordredata:
  Når du bestiller Tjenesten, samler vi inn dine data om leverings- og fakturaadresse. Vi har også informasjon om hvilke kurs du har tatt.

 • Frivillig informasjon:
  Vi kan innhente ytterligere informasjon på et senere tidspunkt, inkludert men ikke begrenset til, når du gir tilbakemeldinger, endrer personlige opplysninger eller e-postinnstillinger, svarer på en undersøkelse eller kontakter Mikrosteg.com kundeservice.

 

Automatisk innhentet informasjon

Vi mottar og lagrer bestemt informasjon når du besøker Nettstedet.

 • Datamaskin- og enhetskonfigurasjon, identifikasjon og lokasjon:
  Vi mottar automatisk og logger informasjon fra din nettleser, inkludert din IP-adresse, navn og ID på din datamaskin, mobile enhet, operativsystemet, nettleserversjon, prosessorhastighet og lokasjon basert på IP-adresse.

 • Data om henvisning, klikkehistorikk og nettsted:
  Vi kan også lagre nettadressen der du klikket linken for å komme til Nettstedet, din klikkehistorikk på Nettstedet og annen sporingsinformasjon.

 • Mottak og åpning av e-post:
  Som en hjelp til å gjøre våre e-poster mer brukervennlig og interessante mottar vi ofte en bekreftelse når du mottar og/eller åpner en e-post fra Mikrosteg.com.

 • Programvareinstallasjon, filnedlastning og publikasjoner:
  Når du laster ned filer fra Nettstedet, kan vi registrere når hver nedlasting startes og fullføres, og eventuelle feil som avbryter overføringen.

 

Informasjon fra andre kilder

Vi kan komme til å motta informasjon om deg fra andre kilder, inkludere den i vår kontoinformasjon og bruke den i henhold til disse Vilkårene.

 • Oppdatert kontaktinformasjon:
  Vi kan innhente oppdatert kontaktinformasjon fra tredjeparter i den hensikt å korrigere våre oppføringer og gjennomføre dine ordrer og leveranser.

 • Informasjon om demografi og kjøp:
  Vi kan referere til andre kilder til informasjon om demografi og kjøp for å kunne gi deg mer rettet informasjon og tilbud.

 

 1. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er alfanumeriske filer som et nettsted kan lagre på din datamaskin. Når du besøker Nettstedet, oppretter en brukerkonto, laster ned et produkt fra oss, lagres det informasjonskapsler på din datamaskin. Det kreves at informasjonskapsler er aktivert i nettleseren din, slik at vi kan identifisere deg som kunde eller gjentatt besøkende, og opprettholde økt informasjonen for innloggede brukere. Vi bruker også informasjonskapslene for å spore brukernes trender og mønster, for bedre å kunne forstår og forbedre Nettstedet.

Mikrosteg.com kan tillate andre firma som leverer innhold til Nettstedet å lagre deres egne informasjonskapsler på din datamaskin. Andre firma sin bruk av informasjonskapsler er underlagt deres egne personvernerklæringer.

Programmene vi bruker for å lagre cookies er:

 • Meta business manager

 • Google Analytics

 

 1. Bruk av informasjonen vi innhenter

Mikrosteg.com bruker informasjonen om deg for å:

 • Levere deg produkter du bestiller fra oss

 • Verifisere tilgang til sikkert innhold og din kontaktinformasjon

 • Avgjøre om du møter minimumskravene for bruk av Tjenesten

 • Gi deg et skreddersydd innhold og instrukser, alternativer til fornyelse og tilbud

 • Behandle dine henvendelser til kundeservice

 • Spørre om du ønsker å delta i undersøkelser om våre produkter og tjenester

 • Tilby deg oppgraderinger av Tjenesten

 • Bedre forståelse – på et anonymt og samlet grunnlag – av hvordan Tjenesten blir brukt, inkludert datatrafikk og lesemønster, slik at vi kontinuerlig kan forbedre Tjenesten

Se under for en beskrivelse av Mikrosteg.com sin praksis vedrørende kommunikasjon mot våre brukere via e-post.

 

 1. Deling av informasjonen vi innhenter

Vi kan komme til å utlevere din Personlige informasjon som følger:

 • Utgivere og partnere:
  Mikrosteg.com kan gi utgivere og andre som Mikrosteg.com selger eller distribuerer produkter for, Personlig informasjon i forbindelse med eller for å kunne gjennomføre dine forespørsler for deres produkter, tjenester eller programmer, eller for å tilfredsstille andre grunnleggende forretningsaspekter. I slike tilfeller omfattes dine Personlige opplysninger av deres respektive vilkår for personvern.

 • Formidlere:
  Vi kan komme til å bruke andre selskap eller enkeltpersoner for å utføre oppgaver på vegne av oss, som gjennomføring av bestillinger, utsendelse av e-post, behandler betalinger med kredittkort og yte kundeservice. Disse selskapene eller enkeltpersonene vil få tilgang til nødvendig Personlig informasjon for å kunne gjennomføre sine oppgaver og vil samtykke i å ikke bruke denne informasjonen til andre formål.

 • Vern om Nettstedet og annet:
  Vi utleverer kontoinformasjon og annen Personlig informasjon når vi mener det er hensiktsmessig for å samsvare med lovgivningen, for å håndheve eller anvende Tjenestevilkårene, eller andre avtaler, eller for å verne om rettigheter, eiendom eller sikkerhet av nettstedet, våre brukere eller andre.

 • Informasjon om demografi og kjøp:
  Vi kan referere til andre kilder til informasjon om demografi og kjøp for å kunne gi deg mer rettet informasjon og tilbud.

 • Overføring av personlig informasjon:
  Mikrosteg.com kan utlevere innhentet Personlig informasjon i forbindelse med fusjon, oppkjøp eller salg av all eller noe av Mikrosteg.com sin eiendom som er relatert til Nettstedet og/eller Tjenesten. Du samtykker i at en slik overføring kan forekomme og at en oppkjøper av Mikrosteg.com kan fortsette å bruke din Personlige informasjon som fastsatt i disse Vilkårene.

 • Tiltrodd tredjepart:
  Med ditt samtykke vil vi gjøre din Personlige informasjon (unntatt kredittkortinformasjon) tilgjengelig for tiltrodde tredjeparter som tilbyr produkter og tjenester som vi tror kan være av din interesse, slik at du kan motta informasjon og tilbud relatert til de respektive produktene og tjenestene. Disse tredjepartene vi deler din Personlige informasjon med, kan bruke din Personlige informasjon i samsvar med sine egne personvernerklæringer.

 • Med ditt samtykke:
  Utover det som er beskrevet over, vil du motta et varsel før vi eventuelt deler din Personlige informasjon med en tredjepart, og du vil få muligheten til å velge å ikke dele din Personlige informasjon.

Mikrosteg.com forbeholder seg retten til å bruke og utlevere anonym informasjon, inkludert samlet informasjon fra din Personlige informasjon, for å informere utgivere, partnere og andre interesserte parter, dette være seg brukervaner eller karakteristikker i Mikrosteg.com sin brukerdatabase, og for andre forretningsformål.

 

 1. Kommunikasjon til brukere via e-post

Mikrosteg.com sender ikke ut uanmodet e-post, men vi sender e-post til våre brukere i samsvar med bestemmelsene for Tjenesten. Følgende skisserer typen e-post Mikrosteg.com sender til sine brukere.

 • Meldinger som kreves for å gjennomføre bestillinger av produkter fra Mikrosteg.com:
  Mikrosteg.com vil sende deg en e-post som informerer deg om tilgjengeligheten av et annet produkt eller tjeneste, som du har bestilt enten direkte fra Mikrosteg.com eller fra en av våre forretningspartnere.

 • Meldinger som kreves for å vedlikeholde din Mikrosteg.com-konto:
  Mikrosteg.com kan sende deg følgende meldinger: (a) for nyregistrerte brukere en velkomstmelding; (b) meldinger som bekrefter bestillinger som er gjort direkte på Nettstedet; (c) meldinger som bekrefter endringer på din konto; (d) invitasjoner til kundeundersøkelser; og (e) meldinger som informerer deg om viktig oppdateringer for tjenester og produkter som er relatert til vår virksomhet.

 • Markedsføringsmeldinger om tjenesten du mottar:
  Vi kan sende deg markedsføringsmeldinger relatert til Tjenesten du mottar, inkludert for eksempel meldinger som oppfordrer deg til å kjøpe ekstra/oppgraderte produkter.

 • Alternative markedsføringsmeldinger fra Mikrosteg.com:
  Registrerte brukere kan også nå og da motta informasjon eller spesialtilbud fra Mikrosteg.com, om ekstra produkter og tjenester.

 • Alternative markedsføringsmeldinger fra tredjepart:
  Med ditt samtykke kan Mikrosteg.com dele din Personlige informasjon (unntatt kredittkortinformasjon) med tiltrodde tredjeparter, slik at du kan motta informasjon og tilbud fra disse tredjepartene om sine respektive produkter og tjenester.

 

 1. Endring eller sletting av din informasjon

For å vise eller oppdatere din Personlige informasjon, eller for å endre dine e-postinnstillinger, gå inn i innstillinger på Nettstedet.

Hvis du på et tidspunkt ønsker å avslutte kontoen, kan du sende en e-post til info@mikrosteg.com. Din Personlige informasjon vil bli fjernet og slettet fra vår brukerdatabase, gitt at (a) du er ajour med alle betalingsforpliktelser, (b) Mikrosteg.com ikke mener det er rimelig nødvendig å lagre denne informasjonen i påvente av rettssak, og (c) vi ikke er forpliktet til å lagre denne informasjonen. Vær oppmerksom på at ikke fullførte abonnement kan kanselleres uten muligheter for refusjon, og du vil måtte registrere deg på nytt for å bruke Tjenesten.

 

 1. Sikkerhet

Mikrosteg.com bruker kommersielle sikkerhetsmetoder for å beskytte din Personlige informasjon. Din Personlige informasjon blir lagret i en database som befinner seg bak flere brannmurer og kun er tilgjengelig for autorisert personell. Vi krypterer ikke vanlige web-økter, men enhver overføring av kredittkortopplysninger eller Personlig informasjon blir kryptert med Secure Socket Layer (SSL).

 

 1. Varsel om endringer

Fra tid til annen kan Mikrosteg.com velge å oppdatere vilkårene. Dato som oppgitt øverst vil varsle deg om de seneste endringene. Dersom endringene i disse Vilkårene vil berøre direkte måten vi deler Personlig informasjon på, vil vi varsle deg ved å legge ut en melding på Nettstedet eller ved å sende deg en e-post og gi deg muligheten til å velge bort en slik endring. Så sant vi ikke varsler deg, er vår innhenting og bruk av din Personlige informasjon regulert av de Vilkårene som er gjeldende når den Personlige informasjonen innhentes.

 

 1. Hvordan kontakte oss

Dersom du har spørsmål eller bekymringer med hensyn til disse Vilkårene eller bruk av din informasjon, send oss en e-info@mikrosteg.com.

 

VILKÅR FOR REFUSJON

Sist oppdatert 22.februar 2022


1. Kurs - online program - og abonnement kan ikke bli refundert hvis et kurs er startet og/eller fullført. Angrefristen gjelder ikke for online-kurs der alle kursmodulene gjøres tilgjengelige ved kjøp. Det er én måned oppsigelsestid på alle abonnementer. 

2. Bedre på livet - kurset. Dette kurset er annonsert som 100% fornøydsgaranti. Det gjelder for personer som har gjennomført hele kurset og har gjort alle øvelsene. En skjema må fylles ut som beviser dine påstander (at kurset ikke har fungert for deg) og sendes inn senest 30 dager fra siste dag i kurset. Skjemaet kan du finne her: https://forms.wix.com/r/7069991851876418488, ellers kan du be oss å sende deg skjemaet på e-post (info@mikrosteg.com)

 

ANSVAR

Sist oppdatert 22. feb 2022

Ved å bruke tjenesten aksepterer du de vilkårene som er beskrevet her.

Ansvarsfraskrivelse av garanti

Tjenesten leveres i utgangspunktet «som de er» og «etter tilgjengelighet». mikrosteg.com,  samarbeidspartnere, leverandører, lisensgivere og formidlere fraskriver seg alle garantier, direkte eller indirekte, inkludert men ikke begrenset til indirekte garantier om salgbarhet, tilpasning til noe bestemt formål og ukrenkelighet. Uten begresnning av ovennevnte, gir hverken mikrosteg.com eller dets samrbeidspartnere, leverandører, lisensgivere eller formidlere, noen som helst garanti om at (a) tjenesten vil møte dine forventninger, (b) tjenesten vil være uavbrutt, betimelig, sikker eller feilfri, (c) Informasjonen som kan innhentes fra tjenesten eller fra publikasjonene vil være korrekt eller pålitelig, eller (d) kvaliteten tjenesten møter dine forventninger.

Du er helt og holdent selv ansvarlig for å ha og opprettholde en sikker internettforbindelse. Mikrosteg.com er ikke ansvarlig for manglende evner til å laste ned eller få tilgang til innholdet.

Materiale som er lastet ned eller på annen måte anskaffet gjennom bruk av tjenesten er på eget ansvar, og du vil selv være ansvarlig for skade på din datamaskin eller tap av data som følge av nedlasting eller bruk av slikt materiale.

Råd eller informasjon, muntlig eller skriftlig, som du har anskaffet fra mikrosteg.com eller gjennom tjenesten utgjør ingen som helst garanti.

 

Ansvarsbegrensning

Så langt det er tillatt av gjeldende lovverk, er verken mikrosteg.com eller dets samarbeidspartnere, leverandører lisensgivere, eller formidlere ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller straffbare skader. så langt det er tillatt av gjeldende lovverk, skal mikrosteg.com sitt samlede ansvar for krav som oppstår fra bruk av tjenesten, være begrenset til det som er betalt av deg til mikrosteg.com for hele eller deler av tjenesten som er grunnlaget for kravet.

bottom of page